»

Tom Svensson
Bevarandefotograf
»

Tom sadlar om för nya uppdrag

2017-03-20

Tom Svensson

Efter nästan 15 år på Nordens Ark går nu Tom Svensson vidare för att helt och fullt fokusera på att rädda hotade arter och habitat.

Tom Svenssons ambition är att påverka människor att vilja göra något åt den utrotning och miljöförstörelse som just nu sker i tämligen rask takt. Han kommer att arbeta med att sprida information och engagemang genom fotouppdrag, föreläsningar, artiklar, sociala medier, radio och TV.

Genom att även samarbeta med företag, så som exempelvis resebolag, kan viktiga kunskaper spridas kring hur turister skall undvika att bli en del i den illegalhandeln med djur och växter. Tom Svensson har redan nu haft livesändningar för TUI, världens största resebolag.

Africa, by Tom Svensson
Foto: Tom Svensson

Tom Svensson kommer även att hjälpa företag att göra rätt i miljöfrågor.
– Jag blev själv chockad över hur många, som nu efter att jag slutat på Nordens Ark, vill arbeta ihop med mig i dessa och andra miljöfrågor. Det gläder mig enormt mycket och jag hoppas kunna gör mycket mer inom dessa områden, berättar Tom som även vill kunna hjälpa bra och seriösa välgörenhetsorganisationer som exempelvis WildHood.

Naturligtvis kommer Tom även fortsätta arbeta med foto samt workshops samt resor.
I år kommer han resa till Kenya, Argentina, Indien, Syd Afrika, Österrike, Indonesien samt Botswana.
– Efter dessa resor hoppas jag kunna skriva och visa vad som sker och vad vi kan göra, avslutar Tom.

Tom Svensson and cheetah

«